Visionerne

Visionerne for BNR-Business Network Recruiting er langsomt skabt og udviklet gennem de sejre og nederlag, der helt automatisk bliver en del af arbejdet i forskellige organisationer og med en masse spændende opgaver.

Den største vision er at arbejde med mennesker som fundament for organisationen: Hvordan finder man de bedst egnede kompetencer? Hvordan fastholder og udvikler man medarbejderne på en sådan måde, at de ikke blot er en del af virksomheden, men rent faktisk virksomhedens vigtigste ressourcer?

En anden vision er at få virksomhedslederne til at forstå og anerkende, at søgning efter medarbejdere og udvikling af disse er en ledelsesdisciplin på lige fod med andre analyser som markedsanalyser, konkurrentovervågning, økonomiske analyser og alle de øvrige ledelsesdiscipliner. Hvordan får man ledere til ikke blot at forstå det, men også efterleve det, således at arbejdet med at tiltrække, videreudvikle og derved fastholde medarbejdere bliver en levende del af virksomhedens Corporate Social Responsibility - og af virksomhedens brand?

Visionerne er med andre ord at arbejde med kompetencemarkedet, således at der kontinuerligt og systematisk søges efter de bedst egnede kompetencer svarende til de profiler, virksomheden efterspørger, samt at få ledelsen til at arbejde med dette råstof - medarbejderne.