Virksomhederne

Som beskrevet i menuen - Netværket - kan virksomhederne vælge mellem 2 pakker indeholdende forskellige aktivitetsniveauer

  •  PAKKE 1 - Aktivitetsniveau 1.
  •  PAKKE 2 - Aktivitetsniveau 2

Link til menuen netværket

Vælges Pakke 1 medfører det et samarbejde mellem den enkelte virksomhed og BNR.

Virksomheden forpligtiger sig til at udarbejde en beskrivelse af de profiler på medarbejdere, kompetencer, der forventes at opstå behov for, i relation til virksomhedens egen businessplan.

Virksomheden kan vælge at arbejde med de valgte profiler eller også at udvide disse profiler med en AUDITION TEST, så profilen bliver mere markant defineret.

BNR sammenholder profilerne og screener kompetencemarkedet.

De profiler der matcher virksomhedens ønsker kontaktet af BNR og efter accept fremsendes CV til virksomheden.

Virksomheden modtager således løbende CV med de profiler, der efterspørges, og herefter kan virksomheden vælge hvorledes der vælges at arbejde med disse.

Vælges Pakke 2 medfører det et udvidet samarbejde mellem den enkelte virksomhed og BNR.

Denne pakke er en udvidelse af pakke 1,

Udvidelsen består i, at virksomhederne acepterer at indgå i en netværksgruppe med andre virksomheder og udvalgte jobsøgende kompetencer.

Der er to væsentlige roller i netværket, en Mentor og en Mentee rolle.

Virksomhederne påtager sig en Mentor rolle over for de Mentees der er med i netværket

Mentorrollen indebærer at der er kontakt mellem virksomheden og de respektive jobsøgende

Der afholdes netværksmøder hvor virksomhedernes efterspørgsel sammenholdes med de jobsøgende profiler.

Virksomhederne kan vælge at deltage i netværksarbejdet i 6 måneders intervaller, og der kan løbende suppleres med flere intervaller.