Search & Selection

Det er ikke alle stillinger, der besættes via netværk.

Det kan der være flere årsager til

  • Ønske om diskretion
  • Ledelsesposter
  • Specielle områder
  • Bestyrelsesposter

Vi arbejder derfor også med Search & Selection.

Metoden og rammerne om disse opgaver aftales individuelt med den enkelte virksomhed