Screening af kompetencer som ledelsesdiciplin

BNR-Business Network Recruiting er konceptet om ledelsesdisciplinen.

"søgning og screening af markedet for de bedst egnede kompetencer"

Den traditionelle måde at finde nye medarbejdere på er ofte at lederen i samarbejde med HR afdelingen udarbejder en stillingsprofil, og herefter overlades det videre projekt enten internt til HR eller til et eksterne rekrutteringsbureau. Hermed er søgning efter nye medarbejdere en projektopgave og ikke en løbende proces og anvendes et ekstern bureau er omkostningerne ganske betragtelige.

BNR ændrer ved denne holdning idet det er vores opfattelse at søgningen efter kompetencer er en ledelsesdiciplin på lige fod med markedsanalyser, konkurrentanalyser, økonomiske analyser o.s.v.

Vi taler her om analyser på kompetencemarkedet, markedet for de bedste egnede kandidater, eller rettere en systematisk overvågning og screening af markedet for kompetencer. Ved at arbejde systematisk med dette kompetencemarked bliver søgning efter de bedst egnede kompetencer en ledelsesdiciplin.

Hvor mange har nogensinde haft følgende punkt på agendaen i ledergruppe mødet

Hvordan ser markedet ud for de bedst egnede kompetencer til vor virksomhed???

BNR indgår et samarbejde med virksomhederne og hjælper med at screene markedet for kompetencer