Projekter

Projekter er en del af udviklingsarbejde i virksomhederne.

Mange projekter som virksomhederne arbejder med er ressourcekrævende og der søges efter de optimale muligheder for at gennemføre projektforløbet planmæssigt. Ved at samarbejde med eksterne konsulenter kan der sættes fokus på det væsentlige.

Hvad er det man bliver målt på?

Ledelsen og medarbejderne bliver målt på hvordan de opnår de budgetterede mål og resultater, og må derfor sætte fokus på de aktiviteter der måles på – det kalder vi HØJUDBYTTE AKTIVITETER

Men ofte er der resourcemangel og der prioriteres derfor anderledes i hverdagen hvor der arbejdes med aktiviteter, som outsources.

Andre aktiviteter kan uddelegeres eller outsources, vigtige aktiviteter som er delelementer i projektforløbet –

det kalder vi LAVUDBYTTE AKTIVITETER.

I et projektforløb har man ofte en tendens til at fokusere på lavudbytte aktiviteter, fordi projektet er mere resourcekrævende end først antaget. Derfor er det en god ide at samarbejde med eksterne konsulenter, det flytter nemlig fokus på chefens og medabejderenes egen indsats fra lavudbytte til højudbytte.

Commercial Development ApS tilbyder samarbejde på en række opgaver som analyser, salgstræning, kundesegmentering samt gennemførelse af konkrete projekter.

Udgangspunktet er altid virksomhedernes situation og definering af opgaverne.