Netværket

Netværket er baseret på den ene side et samarbejde mellem virksomheder, og  på den anden side , et samarbejde med kompetencer (jobsøgende), der matcher de profiler som virksomhederne efterspørger.

Netværket fungerer på 2 niveauer, som benævnes PAKKE 1 og PAKKE 2 og virksomhederne kan selv vælge i hvilket område de ønsker at arbejde i netværk

PAKKE 1

 • BNR koordinerer med virksomheden hvilke kompetence profiler (medarbejdere) der kan forventes at virksomhederne efterspørger.
 • BNR udarbejder en en teoretisk analyse af profilerne - AUDITION PROFIL - der angiver præcist hvilke typer medarbejdere, og med hvilke kvalifikationer, hvad der søges efter.
 • BNR screener kompetencemarkedet og matcher de bedst egnede kompetencer med virksomhedens profiler

Virksomheden modtager løbende CV fra de bedst egnede profiler.

Forinden er der accept fra indehaveren af CV.

Virksomheden kan nu selv arbejde videre med de fundne profiler.

Ønsker virksomheden flere ydelser i form at interview, test m.v. aftales dette nærmere.

PAKKE 2

Dette er en udvidelse af PAKKE 1

Her arbejdes der netværksarbejde hvor virksomhederne mødes med de kompetencer der er fundet og som matcher de ønskede profiler.

Samarbejdet består af netværksmøder hvor agendaen er

 • Virksomhedernes profiler og forventninger til fremtidige medarbejdere
 • Udvalgte jobsøgende har konkrete handlingsplaner, hvilke brancher og jobtyper, der efterspørges
 • Koordinering af muligheder

Virksomhederne i netværktet består af en række ikke konkurrende virksomhedstyper.

 • BNR screener kompetencemarkedet og matcher de bedst egnede med virksomhedens profiler.
 • På netværksmøderne udveksles der profiler og de jobsøgende definerer deres handlingsplaner
 • BNR er et netværk hvor virksomhederne har mulighed for at få et indblik i kompetencemarkedet
 • BNR er et netværk hvor de jobsøgende har mulighed for en dialog med virksomhederne
 • BNR er et netværk som skaber broen mellem virksomhederne og de jobsøgende kompetencer

Der vil typisk være 6 til 8 virksomheder i en gruppe og det dobbelte antal jobsøgende.