Jobsøgende

BNR arbejder konstant med screening af kompetencemarkedet, markedet for egnede kandidater, og visiterer de kompetencer (jobsøgende) der er relevante i forhold til virksomhedernes profiler.

Herefter relateres de profiler der matcher til såvel PAKKE 1 og PAKKE 2 (menu virksomhederne)

Der segmenteres efter kriterierne

CV - Dimittender – første gangs søgende

CV – med erhvervserfaring

CV – med erhvervserfaring 50+ (seniorer)

Alle CV klassificeres/visiteres efter grupper som findes beskrevet i menuen CV

Linket Menuen CV

Processen er nu sådan

 • alle CV registreres
 • CV som matcher virksomhedernes profiler, modtager et profilskema som udfyldes og returneres
 • Matcher CV profiler i PAKKE 1, kontaktes CV for at opnå accept til vidersendelse af CV
 • For at komme med i PAKKE 1 betales der en Fee
 • CV er nu i kontakt med en række virksomheder
 • Matcher CV virksomhedens accept til at deltage i netværksarbejdet, kan man komme med i PAKKE 2 
 • CV kontaktes for at opnå accept
 • CV er nu i kontakt med andre virksomheder samt andre jobsøgende
 • CV deltager i netværksmøder
 • For at komme med i Pakke 2 betales en Fee

Hvorfor skal der betales en Fee?

Vi ønsker kun at arbejde med seriøse henvendelser. Der er masser af CV databanke på markedet, hvor man kan registrere sit CV, og så sker der som regel ingenting.

For at sikre seriøsitet arbejdes der med 3 niveauer.

 1. Registrering af CV - det koster ingenting
 2. Kommer man med i PAKKE 1 betales der en Fee, til gengæld sikres man kontakt med virksomheder.
 3. Kommer man med i PAKKE 2 betales der igen en Fee, til gengæld er man sikret fysisk kontakt med andre virksomheder samt andre jobsøgende og man deltager i netværksarbejdet.

NB: man kan derved "risikere" at betale for 2 gange Fee, såfremt man først kommer i Pakke 1 og herefter i Pakke 2.

CV der ikke ønsker at betale en Fee bliver slettet af systemet

Hvad koster det?  følg linket til - menu priser

De jobsøgende indsender CV som er base for den videre visitering

Klik her for at indsend CV