Interim

Tidsbegrænsede opgaver er meget anvendt i flere virksomheder.

Der kan være flere årsager som midlertidig besættelse af lederstillinger, overgangsperioder med organisatoriske ændringer, fusioner m.v.

Det kan derfor være relevant at anvende interim stillinger hvor kvalificerede kompetencer kan træde ind og løse nogle opgaver i en tidsbegrænset periode.

Vi kan tilbyde at træde ind i interim stillinger men også at finde de rette kompetencer til sådanne stillinger