CSR – Corporate Social Responsibility

Mange virksomheder har en politik om CSR - Corporate Social Responsibility.

At påtage sig et socialt ansvar er en del af virksomhedens brand; det er virksomhedernes samfundsansvar. CSR er således den måde, hvorpå virksomheden agerer over for omverdenen for at skabe udvikling inden for mennesker, miljø og økonomi.

Virksomheder der optimerer deres strategier, også på medarbejderområdet, har sammen med BNR mulighed for at bidrage til at få personer i arbejde, til at skabe kontakter med jobsøgende og derved styrke virksomhedens brand inden for samfundsansvar.

Virksomhederne bliver derved en proaktiv aktør også på denne del af personaleområdet.