Bestyrelsesposter

Bestyrelsesarbejdet er en vigtig del af virksomhedens strategiske ledelse.

Uanset virksomhedens størrelse er det vigtigt, at bestyrelsen er sammensat af forskellige kompetencer.

Peter har mere end 25 års erfaring med direktions- og bestyrelsesarbejde og kender livet på "de bonede gulve". 

Peter har arbejdet i bestyrelser både som bestyrelsesmedlem og som bestyrelsesformand, og han vil derfor være en relevant partner i bestyrelsesarbejde.